รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ gignumber2 ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1PhinnianPRDPeronia94113 29 สิงหาคม 2012 50
2yeenes99452 24 ตุลาคม 2012 100
3yeenes99452 24 ตุลาคม 2012 100
4yeenes99452 24 ตุลาคม 2012 100
5Poommarin99925 29 ตุลาคม 2012 150
6ณัฐวรรณ ศรีพิบูลย์144565 05 เมษายน 2015 50
7ณัฐวรรณ ศรีพิบูลย์144565 05 เมษายน 2015 50
8rainyday515145122 18 เมษายน 2015 50
650