รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ viivz_mizu ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1kokedcomedy79001 18 มีนาคม 2012 50
2PanisaB79864 24 มีนาคม 2012 400
3MYLoveSims84739 08 พฤษภาคม 2012 400
4Kwang_Kwang1186862 20 พฤษภาคม 2012 50
5Kwang_Kwang1186862 20 พฤษภาคม 2012 50
6alexa87416 28 พฤษภาคม 2012 300
7satananne87508 30 พฤษภาคม 2012 400
8satananne87508 30 พฤษภาคม 2012 400
9satananne87508 30 พฤษภาคม 2012 400
10satananne87508 30 พฤษภาคม 2012 400
11satananne87508 30 พฤษภาคม 2012 400
12alexa87416 09 มิถุนายน 2012 150
13PataPee_ChangP84528 15 มิถุนายน 2012 50
14PanisaB90165 05 กรกฎาคม 2012 50
15scottie93117 14 สิงหาคม 2012 300
16scottie93117 14 สิงหาคม 2012 100
17BunnieZ93249 16 สิงหาคม 2012 400
18BunnieZ93249 16 สิงหาคม 2012 400
19BunnieZ93249 16 สิงหาคม 2012 400
20Amethystacia93608 21 สิงหาคม 2012 50
21Amethystacia98604 16 ตุลาคม 2012 200
22Amfetameen103447 20 ธันวาคม 2012 50
23MYLoveSims103511 21 ธันวาคม 2012 400
24Amethystacia106030 28 กุมภาพันธ์ 2013 300
25Amethystacia106030 28 กุมภาพันธ์ 2013 300
26MANAMiiz104529 09 มีนาคม 2013 400
27MANAMiiz104529 09 มีนาคม 2013 400
28MANAMiiz104529 09 มีนาคม 2013 400
29MYLoveSims84739 09 มีนาคม 2013 400
30BunnieZ108503 16 มีนาคม 2013 300
31BunnieZ108503 16 มีนาคม 2013 300
32BunnieZ108503 16 มีนาคม 2013 300
33BunnieZ108503 16 มีนาคม 2013 300
34MYLoveSims103511 29 มีนาคม 2013 400
35alexa109991 15 พฤษภาคม 2013 50
36frozerouz110355 23 พฤษภาคม 2013 400
37frozerouz110355 23 พฤษภาคม 2013 400
38alexa114177 16 มิถุนายน 2013 400
39alexa114177 16 มิถุนายน 2013 400
40alexa114177 16 มิถุนายน 2013 400
41BunnieZ113396 19 มิถุนายน 2013 200
42BunnieZ113396 19 มิถุนายน 2013 200
43BunnieZ113396 19 มิถุนายน 2013 200
44thesimspum120543 22 ตุลาคม 2013 200
45LTzir117472 26 ตุลาคม 2013 200
46MANAMiiz120966 26 ตุลาคม 2013 400
47MANAMiiz120966 26 ตุลาคม 2013 400
48MANAMiiz120966 26 ตุลาคม 2013 400
49MANAMiiz120966 26 ตุลาคม 2013 150
50MANAMiiz120966 26 ตุลาคม 2013 150
51Tiiker121414 02 พฤศจิกายน 2013 300
52Tiiker121414 02 พฤศจิกายน 2013 100
53Tiiker121414 02 พฤศจิกายน 2013 100
54Tiiker121414 02 พฤศจิกายน 2013 300
55Tiiker121673 09 พฤศจิกายน 2013 50
56nuyawk122173 20 พฤศจิกายน 2013 400
57nuyawk122173 20 พฤศจิกายน 2013 400
58DuranSmirnoff122392 25 พฤศจิกายน 2013 300
59DuranSmirnoff122392 25 พฤศจิกายน 2013 300
60DuranSmirnoff122392 26 พฤศจิกายน 2013 300
61nongnew2006124075 04 มกราคม 2014 400
62maiicafee125641 01 กุมภาพันธ์ 2014 100
63maiicafee125641 01 กุมภาพันธ์ 2014 100
64maiicafee125641 01 กุมภาพันธ์ 2014 100
65maiicafee125641 01 กุมภาพันธ์ 2014 100
66maiicafee125641 01 กุมภาพันธ์ 2014 100
67DuranSmirnoff122392 02 มีนาคม 2014 400
68MANAMiiz131202 06 พฤษภาคม 2014 150
69menijung132031 25 กรกฎาคม 2014 50
70kiky_sunshine135708 02 กันยายน 2014 400
71kiky_sunshine135708 02 กันยายน 2014 400
72kiky_sunshine135708 02 กันยายน 2014 400
73kiky_sunshine135708 02 กันยายน 2014 400
74kiky_sunshine135708 02 กันยายน 2014 400
75kiky_sunshine135708 02 กันยายน 2014 400
76DuranSmirnoff141043 01 กุมภาพันธ์ 2015 400
21000