รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ jearjear ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1yammmumi72868 08 มกราคม 2012 150
2gotklub2403974602 29 มกราคม 2012 200
3Mimaki76857 28 กุมภาพันธ์ 2012 200
4Sagaro79924 09 เมษายน 2012 200
5ป๊อป295108 10 กันยายน 2012 150
900