รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ แตงโมสีชมพู ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1jariyaza1190195 06 กรกฎาคม 2012 100
2jariyaza1190195 06 กรกฎาคม 2012 150
3byyukug132684 06 มิถุนายน 2014 50
4เอ็ลซ่า สกาเล็ต137798 15 ตุลาคม 2014 50
5mytomm147528 16 กรกฎาคม 2015 100
6mytomm147528 16 กรกฎาคม 2015 100
7mytomm147528 16 กรกฎาคม 2015 100
8mytomm147528 16 กรกฎาคม 2015 100
9mytomm147528 16 กรกฎาคม 2015 100
10zimilan2545155199 05 สิงหาคม 2016 50
11isotopez155283 11 สิงหาคม 2016 50
12isotopez155283 11 สิงหาคม 2016 50
13rainyday515154782 17 สิงหาคม 2016 150
14zimilan2545155315 31 สิงหาคม 2016 150
15zimilan2545155315 31 สิงหาคม 2016 150
16zimilan2545155494 09 กันยายน 2016 300
17zimilan2545155494 09 กันยายน 2016 300
18zimilan2545155494 09 กันยายน 2016 300
19zimilan2545155494 09 กันยายน 2016 300
2650