รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ Loilpop ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1milktea300473325 23 มกราคม 2012 150
2milktea300473325 23 มกราคม 2012 150
3milktea300473325 23 มกราคม 2012 50
4milktea300473325 23 มกราคม 2012 50
5bell254183822 27 เมษายน 2012 150
6bell254183822 05 พฤษภาคม 2012 400
7Roxette92042 01 สิงหาคม 2012 50
8SunnyZz93272 17 สิงหาคม 2012 50
9SunnyZz93272 17 สิงหาคม 2012 200
10Fc_The_star_796337 26 กันยายน 2012 200
11nickloveyou089430959161678 03 เมษายน 2018 50
1500