รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ mikuuu55 ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1MYLoveSims77196 21 มีนาคม 2012 200
2MYLoveSims97588 10 ตุลาคม 2012 400
3Firstly100517 23 มีนาคม 2013 150
4Firstly100517 25 มีนาคม 2013 150
5Firstly100517 25 มีนาคม 2013 100
1000