[Guide] +・.゜。เทคนิครวมการเล่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพ่อแม่ ใน The Sims 4: Parenthood。゜.・+
mimiturtlez
#1
02-06-2017 - 12:00:58

#1 mimiturtlez  [ 02-06-2017 - 12:00:58 ]
      สำหรับ Game Pack ชุดใหม่อย่าง Parenthood จะเป็นตัวเกมที่เสริมเรื่องราวซิมส์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยเด็กเล็ก ไปจนถึงวัยรุ่น เพื่อให้พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ หรือเป็นผู้ใหญ่แบบที่ใคร ๆ ก็ ...... เอ่อตรงนี้ขอข้ามไปเลยดีกว่า ซึ่งจะนำมาอธิบายให้ทุกคนพอเห็นเกมแพ็คชุดนี้ได้อย่างชัดเจนขึ้นบ้างก็ดีเนอะ


ในเทคนิคการแนะนำนี้.. มีอะไรบ้าง ?

✿ Aspirations (ปณิธาณสูงสุดของซิมส์)
✿ Trait (อุปนิสัยของซิมส์ในภาคนี้)
✿ Lunch Sacks (ห่ออาหารกลางวัน)
✿ Place Settings (ระบบการตกแต่งจาน)
✿ Family bulletin board (ระบบกระดานโน๊ตสำหรับครอบครัว)
✿ Private Journal (การเขียนบันทึกประจำวัน)
✿ Volenteering (การไปออกงานอาสาสมัคร)
✿ Chance card (ตัวเลือกทางด้านโอกาส)
✿ Make a Mess (การทำเลอะของเด็ก ๆ)
✿ School Projects (ชิ้นงานพิเศษในโรงเรียน)
✿ Time outs and Grounding (การลงโทษโดยปล่อยให้สงบสติ และการกักบริเวณซิม)
✿ Mood Swings (ช่วงอารมณ์แปรปรวน)
✿ Parenting Skill (ทักษะการดูแล)
✿ พฤติกรรมที่ส่งผลต่อค่าของตัวละคร
✿ ไอเท็มใหม่
✿ Cheats (สูตรโกง)


Aspirations หรือปณิธาณสูงสุดของซิมส์ (เป้าหมายหลักในชีวิตนี่แหละ)

Super Parent (สุดยอดผู้ดูแล)
      ความหวังของซิมส์นั้นคือการทำหน้าที่เป็นผู้แลที่ดีที่สุด ซิมส์ที่เลือกปณิธานนี้จะต้องทำบททดสอบมากมายที่สอดคล้องกับทักษะการดูแล


อุปนิสัยของซิมส์      ในเกมแพ็คชุดนี้ จะมีอุปนิสัยของซิมส์ใหม่ ๆ อยู่ทั้งหมด 18 แบบให้สะสมด้วยกัน แบ่งเป็น 2 ส่วนก็คือ อุปนิสัยที่ได้จากการทำ Aspiration สำเร็จ และ อุปนิสัยได้ที่จากพฤติกรรมของตัวซิมส์แต่ละอุปนิสัยจะเป็นตัวที่บ่งบอกความเป็นซิมส์ของเราในทิศทางต่าง ๆ


รางวัลอุปนิสัย

Role Model (เป็นแบบอย่าง)
      อุปนิสัยนี้จะช่วยเพิ่มคะแนน Character Value (ค่าที่ใช้แสดงพฤติกรรมของตัวละคร ผมจะเรียกมันสั้น ๆ ว่า ค่าต่าง ๆ ของตัวละครแล้วกัน... นี่สั้นแล้วเหรอ?) ให้กับเด็กเล็ก ไปจนถึงวัยรุ่น (โดยจะได้จากการทำปณิธาน Super Parent สำเร็จ)


อุปนิสัยได้ที่จากพฤติกรรมของตัวซิมส์      อุปนิสัยชนิดนี้ เรียกได้ว่าเป็นอุปนิสัยแบบใหม่สำหรับเกมซิมส์ภาคนี้เลยก็ว่าได้ โดยต่างประเภทแรกที่กล่าวมา ซิมส์จะได้รับอุปนิสัยจากพฤติกรรมก็ต่อเมื่อพวกเขามีค่าความประพฤติในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Manners (มารยาท), Responsibility (ความรับผิดชอบ), Conflict Resolution (การแก้ปัญหาความขัดแย้ง), Empathy (ความเอาใจใส่) และ Emotional Control (การควบคุมอารมณ์) ถึงขั้นสุด โดยค่าของตัวละครเหล่านี้จะมีทั้งพฤติกรรมเชิงบวก และพฤติกรรมเชิงลบ ซึ่งจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงขึ้นอยู่กับการกระทำของพ่อแม่

      ค่าของตัวละครจะเริ่มมีตั้งแต่วัยเด็กเล็ก ไปจนถึงวัยรุ่น โดยค่าของตัวละครเริ่มต้นนั้น จะขึ้นอยู่กับอุปนิสัยพื้นฐานที่พวกเขามี อย่างเช่นถ้าเราเลือกให้ซิมส์เป็นพวกรักความสะอาด ค่าเริ่มต้นในด้านมารยาทจะอยู่ในเชิงบวก หรือถ้าเราเลือกให้ซิมส์เป็นพวกที่ชั่วร้าย ค่าเริ่มต้นของด้านการควบคุมอารมณ์จะอยู่ในเชิงลบ เป็นต้นและเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นใหญ่ ค่าเหล่าจะถูกล็อกไว้ และจะได้รับอุปนิสัยพิเศษ


Emotional Control (ด้านการควบคุมอารมณ์)

Emotional Control (มีการควบคุมอารมณ์ที่ดี)
      ซิมส์ที่มีอุปนิสัยนี้จะมีวิธีผ่อนคลายอารมณ์ร้อนของพวกเขาโดยการออกไปวิ่งนอกบ้าน, ฟังเพลง, เขียนบล็อกผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งเล่นดนตรี โดยทั่วไปแล้วอารมณ์เชิงลบของพวกเขาจะหายเร็วกว่าซิมส์อื่น ๆ (จากค่าด้านการควบคุมอารมณ์อยู่ในเชิงบวก)

Uncontrolled Emotions (ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่)
      ซิมส์ที่มีอุปนิสัยนี้จะไม่สามารถผ่อนคลายอารมณ์ด้านลบได้เร็วเท่าซิมส์ปกติ เมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์ด้านลบของเขาถึงขั้นสุดขีด พวกเขาอาจจะมีอาการสติแตกเลยก็กว่าได้ (จากค่าด้านการควบคุมอารมณ์อยู่ในเชิงลบ)


Manner (ด้านมารยาท)

Good Manners (มีมารยาทที่ดี)
      ซิมส์ที่มีอุปนิสัยนี้จะไม่ทำอะไรที่ดูเสียมารยาทต่อหน้าคนอื่น ๆ และนอกจากนี้ยังปลดล็อกการแนะนำตัวซิมส์แบบใหม่ นั่นก็คือ Polite Introduction (การทักทายอย่างสุภาพ) ที่สามารถเพิ่มความสัมพันธ์กับพวกเขาได้เร็วยิ่งขึ้น ซิมส์ที่มีมารยาทที่ดีจะสามารถ แสดงความรู้สึกขอบคุณให้กับเจ้าของบ้านเมื่อเขาไปเยี่ยมบ้านใครสักคนได้ด้วย (จากค่าด้านการมีมารยาทอยู่ในเชิงบวก)

Bad Manners (ไม่มีมารยาท)
      ซิมส์ที่มีอุปนิสัยนี้ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทำตัวเป็นมิตรที่ดีกับคนอื่น ๆ แต่ก็พลาดทุกครั้ง พวกเขามักจะแสดงอาการต่าง ๆ ที่ดูเสียมารยาท และดูหยายคายอยู่ตลอด รวมถึงความขี้เกียจล้างจานอีกด้วย (จากค่าด้านการมีมารยาทอยู่ในเชิงลบ)


Empathy (ด้านความเอาใจใส่)

Compassionate (มีความเอาใจใส่)
      ซิมส์ที่มีอุปนิสัยนี้จะสามารถผ่อนคลายจากอารมณ์ด้านลบของซิมส์คนอื่น ๆ ได้ และยังสามารถแบ่งปันความรู้สึกทางอารมณ์ได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ซิมส์เหล่านี้จะรู้สึกเครียดเมื่อพวกเขาทำตัวแย่ ๆ (จากค่าด้านความเอาใจใส่อยู่ในเชิงบวก)

Insensitive (ไร้ความรู้สึก)
      ซิมส์ที่มีอุปนิสัยนี้จะสามารถถามถึงอารมณ์เชิงลบของซิมส์อื่น ๆ พวกเขายังสามารถยุยุงซิมส์คนอื่น ๆ ได้ด้วย พวกเขาจะมีโอกาสสูงที่จะเข้ากับคนอื่นไม่ได้เมื่อกำลังคุยอยู่ซิมส์ที่อารมณ์เสีย (จากค่าด้านความเอาใจใส่อยู่ในเชิงลบ)


Responsibility (ด้านความรับผิดชอบ)

Responsible (มีความรับผิดชอบ)
      ซิมส์ที่มีอุปนิสัยนี้จะสามารถทำงานของพวกเขาได้ดีกว่าซิมส์อื่น ๆ และยังสามารถสอนเด็ก และวัยรุ่นรู้จักการมีความรับผิดชอบได้อีกด้วย (จากค่าด้านความรับผิดชอบในเชิงบวก)

Irresponsible (ขาดความรับผิดชอบ)
      ซิมส์ที่มีอุปนิสัยนี้จะรู้สึกอึดอัดเวลาไปทำงานที่ทำงาน พวกเขาไม่สนใจค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้น มีเพียงแค่การโดดจากงานเท่านั้นที่จะทำให้พวกเขานั้นมีความสุข บางครั้งซิมส์เหล่านี้อาจจะได้เผชิญกับเหตุการณ์อะไรใหม่ ๆ ก็ได้ในที่ทำงาน (จากค่าด้านความรับผิดชอบในเชิงลบ)


Conflict Resolution (ด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง)

Mediator (รักการปรองดอง)
      ซิมส์ที่มีอุปนิสัยนี้จะสามารถแสดงความรู้สึกขอโทษก็ซิมส์คนอื่น ๆ ได้อย่างสำเร็จ และ ยังคอยทำหน้าที่เป็นคนกลางในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วพวกเขายังสามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซิมส์ที่ไม่ได้ติดต่อกันมานาน (จากค่าด้านการการปัญหาความขัดแย้งในเชิงบวก)

Argumentative (มีนิสัยชอบโต้แย้ง)
      ซิมส์ที่มีอุปนิสัยนี้จะไม่ค่อยชอบสนทนาลงรอยกับคนที่ไม่ค่อยชอบหน้าสักเท่าไหร่ และการขอโทษถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนามากสำหรับซิมส์เหล่านี้ และพวกเขายังพยายามทำเหมือนกับว่าตัวเองนั้นเป็นใหญ่ ทำอะไรก็ถูกเสมอ (จากค่าด้านการการปัญหาความขัดแย้งในเชิงลบ)


ช่วงภาวะในวัยเด็ก และวัยรุ่น

      เมื่อถึงช่วงระยะหนึ่งนั้นก็คือ Childhood/Teen Phase (ภาวะในวัยเด็ก/วัยรุ่น) จะมีข้อความขึ้นแจ้งเตือนพวกเขานั้นกำลังเข้าสู่ในช่วงภาวะใด ซึ่งจะคอยบอกให้คุณนั้นรีบจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นซะ ภาวะในวัยเด็ก และวัยรุ่น มีทั้งหมด 7 อย่างช่วงด้วยกัน ตัวเกมจะสุ่มเหตุการณ์ขึ้นมา โดยมีรายละเอียดในแต่ละช่วงภาวะต่อไปนี้ดังต่อไปนี้
Picky Eater (ช่วงภาวะเลือกทานอาหาร)

      สำหรับซิมส์เหล่านี้จะเป็นพวกที่ตีตัวห่างจากอาหารที่น่าขยะแขยงเหล่านั้น โดยจะเลือกทานแต่อาหารจานด่วนเพียงอย่างเดียว (จากการอยู่ในช่วงภาวะในวัยเด็ก หรือภาวะในวัยรุ่น)
Distant (ช่วงภาวะตีตัวออกห่างจากสังคม)
      สำหรับซิมส์วัยรุ่นเหล่านี้ เมื่ออยู่ใกล้ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ กับครอบครัวจะทำให้เขารู้สึกเครียด ราวกับว่าโลกใบนี้ไม่เข้าใจอะไรพวกเขาเสียเลย (จากการอยู่ในช่วงภาวะในวัยรุ่น)
Loud (ช่วงภาวะทำตัวเอะอะเสียงดัง)
      สำหรับซิมส์เหล่านี้จะชอบตะคอกใส่ และทำตัวเสียงดังขณะเล่นเครื่องดนตรี และมักจะฟังเพลงเปิดเสียงดังที่สุดเท่าที่จะทำได้ (จากการอยู่ในช่วงภาวะในวัยเด็ก หรือภาวะในวัยรุ่น)
Mean Streak (ช่วงภาวะทำตัวชั่วร้าย)
      สำหรับซิมส์เหล่านี้จะมีความรู้สึกที่อยากทำตัวชั่วร้าย และจะใช้ช่วงเวลานี้เพื่อทำตัวหยาบคายใส่ซิมส์คนอื่น ๆ (จากการอยู่ในช่วงภาวะในวัยเด็ก หรือภาวะในวัยรุ่น)


Rebellious (ช่วงภาวะทำตัวหัวรั้น)
      สำหรับซิมส์เหล่านี้จะเป็นพวกที่ชอบต่อต้านกฎต่าง ๆ ในบ้าน จะมีนิสัยที่ชอบโต้เถียงกับพ่อแม่ของพวกเขาเป็นประจำ ชอบทำตัวหยาบคาย และขี้เกียจที่จะทำการบ้านของพวกเขา (จากการอยู่ในช่วงภาวะในวัยเด็ก หรือภาวะในวัยรุ่น)
I’m a Bear! (เพราะชั้นเป็นหมียังไงล่ะ!)
      สำหรับซิมส์วัยเด็กเหล่านี้จะไม่เอาอะไรทั้งสิ้น เว้นแต่ว่าจะได้แต่งตัวเป็นเจ้าหมีสีสันสดใสลายผลไม้ และจะรู้สึกหมดความอดทนเมื่อใส่ชุดอื่น ๆ (จากการอยู่ในช่วงภาวะในวัยเด็ก)Clingy (ช่วงภาวะทำตัวเกาะแกะ)
      สำหรับซิมส์วัยเด็กเหล่านี้ จะรู้สึกโล่งใจเมื่ออยู่กับซิมส์ที่ดูแลพวกเขา และไม่มีเหตุผลอันใดเลยที่ซิมส์เหล่านี้จะพูดคุยกับซิมส์คนอื่น ๆ ในเมื่อพวกเขามีคนที่วิเศษที่สุดในชีวิตพวกเขา การที่บังคับให้ซิมส์เหล่านี้พูดคุยกับอื่น จะทำให้พวกเขานั้นเกิดความรู้สึกตึงเครียดไปเลยก็ได้ (จากการอยู่ในช่วงภาวะในวัยเด็ก)


Lunch Sacks (ถุงห่ออาหารกลางวัน)      ภาคนี้ซิมส์ของเราสามารถทำอาหารกลางวันห่อใส่ถุงกระดาษได้แล้ว ซึ่งอยู่ได้นานถึง 10 ชั่วโมงเลยทีเดียว โดยสามารถใส่อะไรก็ได้กับมื้ออาหารที่เราทำ โดยจะสามารถทำได้เมื่อซิมส์อยู่ในช่วงวัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ โดยการใช้คำสั่งทำห่ออาหารกลางวันได้จากตู้เย็น หรือแม้กระทั่งคำสั่งห่อเป็นอาหารกลางวัน กับอาหารที่ซิมส์ของเราปรุงมาสำเร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อซิมส์ทำห่ออาหารกลางวันนี้แล้ว จะมีคำสั่งให้ซิมส์เลือกแกะห่อรับประทาน, เก็บใส่ในช่องกระเป๋า หรือจะเก็บใส่ไว้ในตู้เย็นก็ได้

นอกจากนี้ตัวเกมยังมีอาหารห่อกลางวันให้เลือกเพิ่มอีก 3 สูตรอาหารนั้นก็คือ แซนวิซเยลลี่เนยถั่ว, แซนวิซสลัดทูน่า และแซนวิซผักกับฮูมูส


Place Settings (ระบบการตกแต่งจาน)      อีกหนึ่งอย่างเพิ่มมาในเกมนี้ที่เราสามารถจัดวางจานที่เตรียมเอาไว้ได้ สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ตั้งแต่วัยเด็กเป็นต้นไป โดยสามารถจัดวางจานได้ 3 แบบหลักด้วยกันคือ จัดวางแบบทั่วไป, จัดวางแบบแฟนซี และจัดวางสำหรับงานเลี้ยง


Family bulletin board (ระบบกระดานโน๊ตสำหรับครอบครัว)      ในภาคนี้จะมีไอเท็มพิเศษที่เรียกว่าเป็น กระดานโน๊ต ที่ใช้ในการแปะโน๊ต แปะภาพวาดของเด็ก ๆ หรือรวมถึงการตั้งเวลาเคอร์ฟิวห้ามให้เด็ก ๆ ออกจากบ้านช่วงกลางคืนอีกด้วย โดยสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 ทุ่ม, 3 ทุ่ม จนไปถึง 5 ทุ่ม และในนาฬิกาจะบอกช่วงเวลาต่าง ๆ โดยสามารถสังเกตุได้จากสี เช่น

สีเหลืองยังอยู่ในช่วงเวลาปกติ
สีส้ม คือใกล้ถึงเวลาเคอร์ฟิวแล้ว
สีแดงคืออยู่ช่วงเวลาเคอร์ฟิว


Private Journal (การเขียนบันทึกประจำวัน)      ซิมส์ในภาคนี้จะสามารถเขียนบันทึกประจำวัน หรือที่เรารู้จักอย่างไดอารี่ได้ตั้งแต่เด็กเป็นต้นไป โดยตัวไดอารี่นั้นช่วยให้ซิมส์ได้ระบายความรู้สึกที่พวกเขามีลงไปในแผ่นกระดาษเล่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับอารมณ์ของซิมส์ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึกปกติ, เขียนระบายความเศร้า, เขียนระบายความโกรธ, เขียนระบายความเครียด, เขียนสารภาพเรื่องน่าอายที่ทำไป รวมถึงเปิดอ่านย้อนดูความทรงจำของพวกเขา หรือถ้าหนัก ๆ หน่อยก็คือการแอบอ่านไดอารี่ของคนอื่น ถือว่าเป็นอีกอย่างที่น่าสนใจไม่แพ้กัน


Volenteering (การไปออกงานอาสาสมัคร)      ซิมส์ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเป็นต้นไป สามารถออกไปทำกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ ได้โดยคำสั่งจากโทรศัพท์ของพวกเขา และยังเลือกได้ด้วยว่าจะไปคนเดียว หรือจะไปเป็นก๊วนก็ยังได้.. ซึ่งตัวกิจกรรมอาสาสมัครจะส่งผลกับค่าของตัวละครของพวกเขาด้วยนะ


Chance card (ตัวเลือกทางด้านโอกาส)      ตัวเลือกที่ว่านี้ จะคล้าย ๆ กับตอนที่เราไปทำงาน หรือไปโรงเรียนนะครับ แต่ต่างกันที่ว่า เมื่อเลือกแล้วจะส่งผลให้กับพฤติกรรม, อาชีพ และค่าของตัวละครซิมส์ด้วย โดยที่ซิมส์ผู้ใหญ่เป็นผู้กำหนดเองว่าจะคอยส่งเสริม หรือปล่อยให้โตไปตามธรรมชาติ


Make a Mess (ทำเรื่องเลอะ ให้การเป็นเรื่องสนุก)      อีกคำสั่งหนึ่งที่มีมาพร้อมกับเกมแพ็คนี้ ก็คือคำสั่งการ Make a Mess หรือการทำข้าวของเลอะเทอะนั่นแหละครับ เพียงแค่คลิกที่พื้นที่ว่าง ๆ ก็ละเลงได้ทันที แต่ใช้ได้เฉพาะวัยเด็กเล็ก กับวัยเด็กเท่านั้นนะ

      แต่สำหรับซิมส์ผู้ใหญ่ ก็สามารถใช้คำสั่งการดูแล เพื่อลงโทษพวกเขา หรือจะสั่งให้ทำความสะอาดเองก็ได้ด้วย

ข้อดีของคำสั่งนี้คือ
ถ้าเป็นวัยเด็กเล็ก ๆ เลย จะเพิ่มทักษะ Imagination Skill
ถ้าเป็นวัยเด็กธรรมดา จะเพิ่มทักษะ Creativity Skill


School Projects (ชิ้นงานเด็ก ๆ ในโรงเรียน)      อีกสิ่งหนึ่งน่าสนใจอีกอย่าง ก็ชิ้นงานนั่นเอง โดยสามารถหาซื้อได้ใน Buy Mode หรือบางครั้งพวกเขาอาจจะนำชิ้นงานกลับมาทำที่บ้านด้วย เมื่อทำชิ้นงานสำเร็จ ก็จะส่งผลต่อการเรียนของพวกเขา และยังช่วยเพิ่มทักษะต่าง ๆ แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่ทำโดยจะแบ่งออกเป็น 7 ประเภทด้วยกัน โดยบางชิ้นงานจะมีคำสั่งเพิ่มเติมเมื่อสร้างชิ้นงานนั้นเสร็จสิ้น และรวมถึงคุณภาพของชิ้นงานที่ทำ ก็มีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับคือ แย่, ดี และ เยี่ยมยอด

      และหลังจากที่เสร็จชิ้นแล้ว บางชิ้นนั้นสามารถใช้คำสั่งใช้งาน และยังมีคำสั่งอื่นอีกมากมาย ซิมส์วัยผู้ใหญ่ก็สามารถเพิ่มทักษะนี้ได้จากการคอยช่วยเหลือดูพวกเขา โดยชิ้นงานต่าง ๆ จะแบ่งตามหมวดดังนี้


1. ชิ้นงานการทดลองไฟฟ้า (เหมาะสำหรับวัยรุ่น)ทักษะที่เพิ่ม:
วัยเด็ก เพิ่มทักษะ Mental Skill
วัยรุ่น และผู้ใหญ่ เพิ่มทักษะ Handiness Skill


2. ชิ้นงานจรวดแรงดันอากาศ (เหมาะสำหรับวัยรุ่น)ทักษะที่เพิ่ม:
วัยเด็ก เพิ่มทักษะ Mental Skill
วัยรุ่น และผู้ใหญ่ เพิ่มทักษะ Rocket Science Skill


3. ชิ้นงานหุ่นยนต์ (เหมาะสำหรับวัยรุ่น)ทักษะที่เพิ่ม:
วัยเด็ก เพิ่มทักษะ Mental Skill
วัยรุ่น และผู้ใหญ่ เพิ่มทักษะ Programming Skill


4. ชิ้นงานการสร้างสะพาน (เหมาะสำหรับวัยรุ่น)ทักษะที่เพิ่ม:
วัยเด็ก เพิ่มทักษะ Mental Skill
วัยรุ่น และผู้ใหญ่ เพิ่มทักษะ Logic Skill


5. ชิ้นงานการทดลองภูเขาไฟเคมี (เหมาะสำหรับวัยเด็ก)ทักษะที่เพิ่ม:
วัยเด็ก เพิ่มทักษะ Mental Skill
วัยรุ่น และผู้ใหญ่ เพิ่มทักษะ Logic Skill


6. ชิ้นงานระบบสุริยะ (เหมาะสำหรับวัยเด็ก)ทักษะที่เพิ่ม:
วัยเด็ก เพิ่มทักษะ Mental Skill
วัยรุ่น และผู้ใหญ่ เพิ่มทักษะ Rocket Science Skill


7. ชิ้นงานปราสาทยุคกลางจำลอง (เหมาะสำหรับวัยเด็ก)ทักษะที่เพิ่ม:
วัยเด็ก เพิ่มทักษะ Creativity Skill
วัยรุ่น และผู้ใหญ่ เพิ่มทักษะ Painting Skill


      แต่อย่างไรก็ตาม... อย่าให้เจ้าเปี๊ยกเข้ามาก่อกวนละ เพราะพวกเขาสามารถเข้ามาพังชิ้นงานของคุณได้ด้วย


การให้เด็กสงบอารมณ์และการกักบริเวณ      คำสั่งเหล่านี้จะใช้ก็ต่อเมื่อมีทักษะ Parenting Skill (ทักษะการดูแล) มากพอจึงจะสามารถเลือกใช้คำสั่งเหล่านี้ได้

      - คำสั่ง Time Outs (การให้เด็กสงบอารมณ์) สามารถใช้กับซิมส์วัยผู้ใหญ่ที่มีทักษะ Parenting skill ในระดับ 4 โดยเป็นการให้พวกเขาใช้เวลาทบทวนในสิ่งที่ทำผิด และคอยดึงสติกลับมา สังเกตุได้จากตัวนับเวลาถอยหลังที่อยู่เหนือศีรษะของซิมส์
แต่บางครั้งเมื่อช่วง 30 นาทีสุดท้ายแล้ว พวกเขาอาจจะไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่เลยก็ได้

      - คำสั่ง Grounding (การกักบริเวณ) จะสามารถเมื่อซิมส์ผู้ใหญ่มีทักษะ Parenting Skill ในระดับที่ 5 เมื่อเลือกการลงโทษนี้แล้ว ซิมส์ผู้ใหญ่จะมีตัวเลือกให้เลือกว่าจะให้งดสิ่งใดระหว่างการกักบริเวณนี้ และคำสั่งนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อผ่านระยะเวลา 1 วัน


Mood Swings (ช่วงอารมณ์แปรปรวน)ช่วงอารมณ์แปรปรวนเป็นอีกเรื่องที่สำคัญในช่วงวัยรุ่น โดยตัวเกมจะสุ่มเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อไหร่ก็ตามที่วัยรุ่นเข้าสู่ช่วงนี้ พวกเขาจะรู้สึกโกรธสุด ๆ เป็นเวลา 8 ชั่วโมงเลยทีเดียว

ในช่วงเวลานี้พวกเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ร้อน และจะแสดงอาการออกมาบ่อย ๆ พ่อแม่สามารถช่วยให้พวกดีขึ้นได้ผ่านคำสั่งเพิ่มเติมในเกม


Parenting Skill (ทักษะการดูแล)      ทักษะ Parenting Skill จัดว่าเป็นอีกทักษะที่เพิ่มเข้ามาใหม่ โดยที่ซิมส์ตั้งวัยหนุ่มสาวขึ้นไปสามารถปลดล็อคทักษะได้โดยการดูแลเด็ก ๆ หรือการอ่านหนังสือเพิ่มทักษะ ซิมส์ที่มีทักษะนี้ในระดับสูงจะสามารถใช้งานคำสั่งโต้ตอบกับเด็ก ๆ ได้อย่างมากขึ้น เพื่อจัดการกับพฤติกรรมของพวกเขา ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 10 ระดับทักษะ ดังนี้

ทักษะการดูแลระดับ 1 — ซิมส์จะสามารถส่งเสริมพฤติกรรมของเด็ก ๆ และชักชวนให้เด็ก ๆ มาช่วยกันทำความสะอาด พวกเขายังสามารถตำหนิถึงพฤติกรรมแย่ ๆ โดยการขอร้องพวกเขาเพื่อไม่ให้ทำอีก หรือจะตะคอกใส่ง่าย ๆ เพื่อให้พวกเขาหยุดทำ

ทักษะการดูแลระดับ 2 — ซิมส์สามารถชักชวนนเด็ก ๆ ให้ทำการบ้านได้ และสามารถบอกเด็ก ๆ ของพวกเขาเพื่อไม่ให้ทำพฤติกรรมแย่ ๆ อีกทั้งยังสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ เมื่ออยู่ในช่วงที่กำลังสั่งสอนพวกเขา

ทักษะการดูแลระดับ 3 — ซิมส์สามารถช่วยเด็ก ๆ ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เช่นเรื่องการขับถ่าย, เรื่องสุขลักษณะของซิมส์ และความสนุก พวกเขายังสามารถให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูให้กับพ่อแม่คนอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ทักษะการดูแลระดับ 4 — ซิมส์สามารถสั่งให้พวกเขานั้นสงบอารมณ์ได้ ในตอนนี้พวกเขาจะมีข้อมูลมากพอที่จะแนะนำพัฒนาการของเด็ก ๆ

ทักษะการดูแลระดับ 5 — ซิมส์สามารถลงโทษโดยการกักบริเวณเด็ก ๆ ที่กระทำผิดได้แล้ว สำหรับอีกวิธีที่ดูไม่รุนแรงก็คือการพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมแย่ ๆ และกอดกัน ผู้ดแลยังสามารถหาวิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่อง ๆ ของเด็กได้ด้วย

ทักษะการดูแลระดับ 6 — ซิมส์สามารถทำให้พ่อแม่คนอื่น ๆ รู้สึกดีขึ้นเมื่อพวกเขารู้สึกนั้นรู้สึกลำบาก ซิมส์จะทราบความต้องการของเด็กทารกทันทีเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาทำหน้าที่คอยดูแลทารก

ทักษะการดูแลระดับ 7 — ซิมส์สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพ่อแม่ยังสามารถแนะนำให้เด็กทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมายได้อย่างสุดยอด

ทักษะการดูแลระดับ 8 — ซิมส์สามารถตัวเลือกใหม่ในการสั่งสอนพวกเขา และยังสามารถใช้คำสั่งในการลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการดูแลระดับ 9 — พวกเขามีความสามารถในการชักจูงมากพอที่จะแนะนำเด็ก ๆ ให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่นการล้างจน และนอกจากนี้พ่อแม่ยังทราบวิธีการแนะนำสิ่งต่าง ๆ ของพวกเขา เพื่อส่งผลดีในช่วงที่เขาสั่งสอนเด็ก ๆ

ทักษะการดูแลระดับ 10 – ซิมส์สามารถใช้คำสั่งการดูแลทารกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกำจัดปัญหาความต้องการของทารกตัวน้อยทั้งหมดภายในครั้งเดียว ในขณะที่กำลังทำหน้าที่ความพ่อแม่มากมายจนล้นมือ พวกเขาจะเข้าสู่ช่วงสุดยอดผู้ดูแล โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาความต้องการต่าง ๆ ของพวกเขา


พฤติกรรมที่ส่งผลต่อค่าของตัวละคร      จากที่กล่าวมาด้านบนนั้น จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมต่าง ๆ นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นด้านมารยาท หรือการควบคุมอารมณ์เป็นต้น .. ซึ่งในที่จะพูดถึงการกระทำที่ส่งผลกับค่าของตัวละครในด้านต่าง ๆ กัน


ด้านความรับผิดชอบ

พฤติกรรมที่ส่งผลในเชิงบวกด้านความรับผิดชอบ ได้แก่:
✿ การมีอุปนิสัย Perfectionist (เป็นซิมสมบูรณ์แบบ)
✿ การทำชิ้นงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
✿ การทำการบ้าน
✿ การมีผลการเรียนดี
✿ การทำห่ออาหารกลางวัน
✿ การที่ซิมส์วัยรุ่นทำงานพิเศษได้อย่างดี
✿ การทิ้งขยะถูกที่
✿ การแปรงฟัน
✿ การซ่อมสิ่งของที่พัง หรือเสียหาย
✿ การเก็บของเล่นใส่ในกล่อง
✿ การทำความสะอาด

พฤติกรรมที่ส่งผลในเชิงลบด้านความรับผิดชอบ ได้แก่:
การมีอุปนิสัย Childish (ทำตัวแบบเด็ก)
✿ การมีผลการเรียนที่ไม่ดี
✿ การโดดเรียน หรือโดดงาน
✿ การลาออกจากงานพิเศษ
✿ การทำข้าวของเลอะเทอะ
✿ การเล่นเลอะเทอะในห้องน้ำ
✿ การขัดคำสั่งระหว่างช่วงกักบริเวณ
✿ การหนีออกจากบ้านในระหว่างช่วงเคอร์ฟิว


ด้านความรับผิดชอบ

พฤติกรรมที่ส่งผลในเชิงบวกด้านการควบคุมอารมณ์ ได้แก่:
✿ การมีอุปนิสัย Self-Assured (มีความเชื่อมั่นในตนเอง)
✿ การเขียนบันทึกประจำวัน
✿ การออกไปวิ่งนอกบ้านเพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์และคลายอารมณ์เชิงลบของซิม
✿ ฟังเพลงคลาสสิกเพื่อผ่อนคลายเมื่อซิมอารมณ์เสียไม่ดี
✿ เล่นดนตรีขณะที่ซิมรู้สึกอารมณ์ไม่ดี
✿ การใช้คำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับอารมณ์ เมื่อซิมอารมณ์ไม่ดี
✿ เขียนบล็อกในอินเตอร์เกี่ยวกับความรู้สึกที่มี ขณะที่ซิมอารมณ์ไม่ดี

พฤติกรรมที่ส่งผลในเชิงลบด้านการควบคุมอารมณ์ ได้แก่:
✿ การมีอุปนิสัย Jealous (ขี้อิจฉา) หรือ Insane (บ้าคลั่ง)
✿ การที่ซิมส์มีอารมณ์เครียดจนสติแตก
✿ การผลัก หรือแม้กระทั่งการกัดซิมส์อื่น
✿ ทำร้ายร่างกายซิมส์
✿ ทำลายบ้านตุ๊กตา
✿ ทำลายชิ้นงานของโรงเรียน
✿ การกัดซิม (เกิดขึ้นกับวัยเด็กเล็ก)


(ใครที่เห็นข้อความนี้จากเว็บอื่นแล้วเห็นข้อความถึงแค่นี้ ถือว่าก็อปปี้บทความผมนะ)


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2017-06-02 12:51:08
Keroro700
leena 6014
mukulo
Magaret_Minato
l3elles-
Andontae
titular
pattaeaporn game
Goy8
RukaXIII13
jaejongon
nanakun22
queenhaha
airair01
nongtlelovely
ayanarak
paeisis
mayomay
Kalalatekate
AMPiiZzii
mhailikeangel
Pln1127
maplez
pprawph
WrittertuM
Keroro700
leena 6014
mukulo
Magaret_Minato
l3elles-
Andontae
titular
pattaeaporn game
Goy8
RukaXIII13
pp22ploy
jaejongon
farchild
nanakun22
queenhaha
airair01
Bell_Negative
micezakung
nongtlelovely
simmy1234
ayanarak
paeisis
mayomay
Kalalatekate
AMPiiZzii
piim18
tamtoratom
Parchtuan
mhailikeangel
Pln1127
pizza2011
zxppj
maplez
Pimpalalla
redvelvet
fernd3
pinkaozack
Ingky_chaw
VANYONE
pprawph
ZerosS
Peemaaai1
naome123


ไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่ Discord: Ribbon#1234 จ้า
mimiturtlez
#2
02-06-2017 - 12:03:48

#2 mimiturtlez  [ 02-06-2017 - 12:03:48 ]


(ต่อจากอันเดิมนะครับ ... มันยาวมากกกกกกกกก เลยโดนตัดให้มาเล่นตรงนี้)

ด้านความเอาใจใส่

พฤติกรรมที่ส่งผลในเชิงบวกด้านความเอาใจใส่ ได้แก่:
✿ การมีอุปนิสัย Good (เป็นคนดี)
✿ การไปทำกิจกรรมอาสาสมัครกับครอบครัว
✿ เล่นชุดของเล่นคุณหมอ
✿ ถามเกี่ยวกับการอารมณ์เสีย
✿ การทำให้ซิมส์ใจเย็น, ให้กำลังใจซิมส์, หรือปลอบโยนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของซิมส์

พฤติกรรมที่ส่งผลในเชิงลบด้านความเอาใจใส่ ได้แก่:
✿ การมีอุปนิสัย Mean (ใจร้าย) หรือ Evil (ชั่วร้าย)
✿ การพูดคุยกับซิมส์ด้วยคำพูดหยาบคาย หรือทำนิสัยแย่ ๆ ใส่ซิมส์
✿ การตะคอกใส่ซิมส์คนอื่น ๆ
✿ การเข้าไปเกรียนใส่ซิมส์อื่นผ่านคอมพิวเตอร์
✿ การทุบตีตุ๊กตาสัตว์
✿ หัวเราะเยาะใส่ซิมส์ที่กำลังอับอาย หรือล้อเลียนซิมส์อื่นขณะที่กำลังเศร้า
✿ การเหยียดหยามซิมส์ที่กำลังโกรธ, การพูดดูหมิ่นซิมส์ที่กำลังเครียด, หรือพูดจาเยาะเย้ยใส่ซิมส์ที่กำลังรู้สึกไม่สบายใจ


ด้านความมารยาท

พฤติกรรมที่ส่งผลในเชิงบวกด้านมารยาท ได้แก่:
✿ การมีอุปนิสัย Neat (เป็นซิมส์เรียบร้อย)
✿ พ่อแม่สอนให้รู้จักพูดขอร้อง และกล่าวขอบคุณ
✿ การทักทายแบบเป็นมิตร
✿ การจัดโต๊ะอาหาร
✿ การล้างจาน
✿ การกล่าวชมซิมส์

พฤติกรรมที่ส่งผลในเชิงลบด้านมารยาท ได้แก่:
✿ การมีอุปนิสัย Slob (เป็นซิมส์ซกมก)
✿ การเรอ และการผายลม
✿ การพูดจาสบถใส่ผู้อื่น
✿ การทักทายอย่างหยาบคาย
✿ วัยเด็กเล็กแก้ผ้าต่อหน้าคนแปลกหน้า


ด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

พฤติกรรมที่ส่งผลในเชิงบวกด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ได้แก่:
✿ การมีอุปนิสัย Outgoing (เป็นซิมส์เข้าสังคม)
✿ การขอคืนดีซิมส์หลังจากที่ทะเลาะกัน
✿ การขอโทษหลังใช้คำสั่งในทางที่ไม่ดี
✿ การอ้อนวอนขอความเห็นใจซิมส์, การพูดคุยหาข้อตกลงกัน, หรือพยายามพูดคุยกับซิมส์
✿ พ่อแม่สอนให้รู้จักการกล่าวขอโทษ
✿ การสร้างสันติหลังจากที่มีการต่อสู้กัน
✿ การพยายามแก้ไขความสัมพันธ์อันไม่ดีแก่กัน

พฤติกรรมที่ส่งผลในเชิงลบด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ได้แก่:
✿ การมีอุปนิสัย Hot Headed (เป็นคนอารมณ์ร้อน)
✿ การประกาศเป็นศัตรูกับซิมส์
✿ การมีความสัมพันธ์อันไม่ดีกับซิมส์ที่ไม่ถูกกัน
✿ การทะเลาะตบตีกับซิมส์อื่น
✿ การทะเลาะโต้เถียงใส่กัน


ไอเท็มใหม่      นอกจากนี้เกมแพ็คภาคนี้ยังมีไอเท็มใหม่ ๆ กว่า 93 รายการที่น่าสนใจ รวมถึง Styled Room (ห้องสำเร็จรูป) ซึ่งค้นหาได้จากโหมด Build/Buy และเสื้อผ้า ทรงผม และสิวบนใบหน้าในโหมด Create-A-Sim


สูตรโกง ในเกมแพ็คใหม่นี้

ไม่ขออธิบายอะไรมาก เพราะผมรู้คุณ ๆ ทั้งหลายก็ใช้กัน ใช่ไหมล่ะ… เริ่มกันเลยดีกว่า


Traits (อุปนิสัย)

Argumentative (มีนิสัยชอบโต้แย้ง) – traits.equip_trait argumentative
✿ Good Manners (มีมารยาทที่ดี) – traits.equip_trait goodmanners
✿ Bad Manners (ไม่มีมารยาท) – traits.equip_trait badmanners
✿ Compassionate (มีความเอาใจใส่) – traits.equip_trait compassionate
✿ Emotional Control (มีการควบคุมอารมณ์ที่ดี) – traits.equip_trait emotionalcontrol
✿ Irresponsible (ขาดความรับผิดชอบ) – traits.equip_trait irresponsible
✿ Responsible (มีความรับผิดชอบ) – traits.equip_trait lifeskills_responsible
✿ Mediator (รักการปรองดอง) – traits.equip_trait mediator
✿ Uncontrolled Emotions (ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่) – traits.equip_trait uncontrolled
✿ Insensitive (ไร้ความรู้สึก) – traits.equip_trait unfeeling


Phase (ช่วงภาวะต่าง ๆ)

✿ Picky Eater (ช่วงภาวะเลือกทานอาหาร… เลือกใส่แค่อันใดอันหนึ่งก็พอนะ)
traits.equip_trait childhoodphase_PickyEater_A
traits.equip_trait childhoodphase_PickyEater_B
traits.equip_trait childhoodphase_PickyEater_C
traits.equip_trait childhoodphase_PickyEater_D
traits.equip_trait childhoodphase_PickyEater_DisgustedByFood
traits.equip_trait childhoodphase_PickyEater_F

✿ Distant (ช่วงภาวะตีตัวออกห่างจากสังคม) – traits.equip_trait childhoodphase_distant
✿ Loud (ช่วงภาวะทำตัวเอะอะเสียงดัง) – traits.equip_trait childhoodphase_loud
✿ Mean Streak (ช่วงภาวะทำตัวชั่วร้าย) – traits.equip_trait childhoodphase_meanstreak
✿ Rebellious (ช่วงภาวะทำตัวหัวรั้น) – traits.equip_trait childhoodphase_rebellious
✿ I’m a Bear! (เพราะชั้นเป็นหมียังไงล่ะ!) – traits.equip_trait childhoodphase_bear
✿ Clingy (ช่วงภาวะทำตัวเกาะแกะ) – traits.equip_trait childhoodphase_clingy


Character Values (ค่าของตัวละคร)

ค่าของตัวละครนี้สามารถตั้งค่าได้ว่าจะอยู่ในเชิงบวก หรือเชิงลบ โดยค่าสูงสุดจะอยู่ที่ 100 และค่าต่ำสุดจะอยู่ที่ -100 โดยการนำตัวเลขใส่ถัดจากสูตรเหล่านี้

✿ Manners (มารยาท) – stats.set_stat lifeskillstatistic_Manners
✿ Responsibility (ความรับผิดชอบ) – stats.set_stat lifeskillstatistic_Responsibility
✿ Conflict Resolution (การแก้ปัญหาความขัดแย้ง) – stats.set_stat lifeskillstatistic_ConflictResolution
✿ Empathy (ความเอาใจใส่) – stats.set_stat lifeskillstatistic_Empathy
✿ Emotional Control (การควบคุมอารมณ์) – stats.set_stat lifeskillstatistic_EmotionalControl


quote : ปล. จ้า

ปล. ขอบคุณที่เข้ามาอ่านนะครับ และขอโทษด้วยที่ทิ้งการแปลมานาน เป็นปีกว่าเลยทีเดียวจนมีคนเข้ามาทักถึงใน Facebook.. ใครที่เคยเห็นผมมาบ้างในส่วนของ Outdoor retreat หรือภาค Get to work ก็อาจจะจำผมได้ นิดนึงก็ยังดี 5555 ยังไงก็ขอฝากงานชิ้นนี้ด้วย ทีแรกผมว่าจะแปลแค่ส่วนของสกิลอย่างเดียวด้วยแหล่ะ แต่ไหน ๆ ก็มาแล้วก็เอาให้เต็มที่เลยดีกว่าเนอะ ส่วนใครที่อยากได้เป็นแบบ PDF ไว้สักพักหนึ่งผมจะใส่ลิงก์ไฟล์มาไว้ในนี้นะครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2017-06-02 12:19:00
l3elles-
Andontae
Pln1127
Goy8
RukaXIII13
queenhaha
leena 6014
l3elles-
Andontae
Pln1127
Goy8
RukaXIII13
nanakun22
queenhaha
VANYONE


ไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่ Discord: Ribbon#1234 จ้า
WrittertuM
#3
02-06-2017 - 14:25:33

#3 WrittertuM  [ 02-06-2017 - 14:25:33 ]
อ่านเพลินเลย

mimiturtlez

mimiturtlez
#4
02-06-2017 - 15:34:32

#4 mimiturtlez  [ 02-06-2017 - 15:34:32 ]


quote : writtertum

อ่านเพลินเลย


ขอบคุณครับ .. นึกว่าจะไม่มีใครเปิดอ่านซะแล้วไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่ Discord: Ribbon#1234 จ้า
leena 6014
#5
02-06-2017 - 18:46:13

#5 leena 6014  [ 02-06-2017 - 18:46:13 ]กริ๊ดดด รีบเก็บกระทู้ด่วนๆเลย พึ่งซื้อภาคเสริมนี้มาเมื่อวานเองและก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเทคนิคการเล่นอะไรที

ข้อมูลเยอะมากค่ะแถมละเอียดด้วย ต้องขอบพระคุณจขกท.อย่างสูงค่ะที่รวบรวมข้อมูลมาให้

ของบางอย่างตัวเองยังไม่เข้าใจเลยว่าเป็นยังไง แต่พอมาอ่านกระทู้นี้แล้วรู้เลยว่ามีไว้ทำไม

mimiturtlez
mimiturtlez


ยามเมื่อเธอรักใคร ให้จ้องตาคู่นั้น//ชอบ
mimiturtlez
#6
02-06-2017 - 20:09:48

#6 mimiturtlez  [ 02-06-2017 - 20:09:48 ]


quote : leena 6014

กริ๊ดดด รีบเก็บกระทู้ด่วนๆเลย พึ่งซื้อภาคเสริมนี้มาเมื่อวานเองและก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเทคนิคการเล่นอะไรที

ข้อมูลเยอะมากค่ะแถมละเอียดด้วย ต้องขอบพระคุณจขกท.อย่างสูงค่ะที่รวบรวมข้อมูลมาให้

ของบางอย่างตัวเองยังไม่เข้าใจเลยว่าเป็นยังไง แต่พอมาอ่านกระทู้นี้แล้วรู้เลยว่ามีไว้ทำไมขอบคุณที่เขามาอ่านนะครับ .. เป็นเพราะมีคนมาตามในเฟซบุ๊คเยอะ เลยลงมาแปลให้
ใช้เวลาแปลไปกว่า 2 วันบวกกับแต่งกระทู้ด้วย
นึกว่าจะไม่มีคนมาอ่านซะแล้ว

แล้วก็ขอให้เล่นให้สนุกนะครับไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่ Discord: Ribbon#1234 จ้า
Magaret_Minato
#7
03-06-2017 - 00:22:58

#7 Magaret_Minato  [ 03-06-2017 - 00:22:58 ]
สุดยอดเลยงับ เป็นประโยชน์มาก

mimiturtlez


It's not important
zingmei
#8
03-06-2017 - 11:50:19

#8 zingmei  [ 03-06-2017 - 11:50:19 ]

ตอนแรกไม่อยากได้เท่าไหร่ มาอ่านกระทู้นี้แล้วเงินในบัตรสั่นหนักมาก

mimiturtlez

l3elles-
#9
03-06-2017 - 12:04:22

#9 l3elles-  [ 03-06-2017 - 12:04:22 ]

โอ้ยยยยเป็นประโยชน์อย่างมาก
ขอบคุณนะค้า

mimiturtlez

Pln1127
#10
03-06-2017 - 15:09:23

#10 Pln1127  [ 03-06-2017 - 15:09:23 ]
ละเอียดมากค่ะ มีประโยชน์มาก ขอบคุณนะคะ


jaejongon
#11
08-06-2017 - 17:26:34

#11 jaejongon  [ 08-06-2017 - 17:26:34 ]

แปะ ขอบคุณมากค่ะ กำลังต้องการตัวช่วยอยุ่เลยค่ะTTจืดจางเกมส์มิ่งงงงง
nanakun22
#12
09-06-2017 - 03:14:04

#12 nanakun22  [ 09-06-2017 - 03:14:04 ]
ขอภาคเก่าๆด้วยครับพวกสปาเดย์ แวมไพร์พวกนี้


queenhaha
#13
09-06-2017 - 03:29:57

#13 queenhaha  [ 09-06-2017 - 03:29:57 ]


ขอบคุมากค่าา ละเอียดมากๆเลยไม่ว่างยาวๆ
Bell_Negative
#14
11-06-2017 - 10:00:36

#14 Bell_Negative  [ 11-06-2017 - 10:00:36 ]
ขอบคุณมากค่าาาไม่รู้จะตั้งสเตตัสอะไร แต่ถ้าในเฟซบุ๊คนี่เยอะ 555+
mimiturtlez
#15
17-06-2017 - 23:48:35

#15 mimiturtlez  [ 17-06-2017 - 23:48:35 ]


quote : nanakun22

ขอภาคเก่าๆด้วยครับพวกสปาเดย์ แวมไพร์พวกนี้


เอ่อ ผมว่า พวก เกมแพ็คตัวเก่า ๆ น่าจะมีคนเอามาลงแล้วล่ะ… มั้ง ?ไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่ Discord: Ribbon#1234 จ้า
miiniimindz
#16
18-06-2017 - 02:26:04

#16 miiniimindz  [ 18-06-2017 - 02:26:04 ]
ขอบคุณมากเลยค่ะะ กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อภาคนี้ดี เจอกระทู้นี้เข้าไปคงต้องโดนแล้วล่ะค่ะ


ราชาวดี
#17
ราชาวดี
17-08-2017 - 11:58:48

#17 ราชาวดี  [ 17-08-2017 - 11:58:48 ]
ขอบคุนมากๆละเอียดมากด้วยค่ะ


NEMO89chovy
#18
25-09-2017 - 08:18:05

#18 NEMO89chovy  [ 25-09-2017 - 08:18:05 ]
thank you ka


maplez
#19
07-10-2017 - 23:41:57

#19 maplez  [ 07-10-2017 - 23:41:57 ]
ขอถามอะไรหน่อยคะ แล้วพอจัดจานเส็จแล้ว เราจะไปเสิร์ฟไว้ที่จานนั้นยังไงหรอคะ


IF_1080
#20
17-10-2017 - 01:20:31

#20 IF_1080  [ 17-10-2017 - 01:20:31 ]
ชอบจังค่ะ มีรายละเอียดเยอะมว๊ากกก นี่ยังอ่านไม่หมดเลยขอแวบมาคอมเม้นต์ก่อน
สุดยอดไปเลยนะคะเนี่ย


ขอบคุณนะคะที่มาแบ่งปันความรู้ให้กัน


  • 1
  • 2

ลงข้อความได้เฉพาะสมาชิก
ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก