รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ MILK_ZA ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1Eye EyeZ76367 22 กุมภาพันธ์ 2012 50
2Mimaki76857 04 มีนาคม 2012 100
3ืnanny64090074 03 กรกฎาคม 2012 150
300