รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ pooh-rabbit ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1kiky_sunshine126198 12 กุมภาพันธ์ 2014 300
2kusomaho127957 16 มีนาคม 2014 50
3MeiSui Phatt128674 27 มีนาคม 2014 100
4menijung130361 17 พฤษภาคม 2014 100
5menijung130361 17 พฤษภาคม 2014 100
6menijung130361 17 พฤษภาคม 2014 100
7menijung130361 17 พฤษภาคม 2014 50
8menijung130361 17 พฤษภาคม 2014 50
850