รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ brizingcc ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1DAOo123337 07 มกราคม 2014 50
2Tiiker125427 27 มกราคม 2014 200
3Tiiker125427 09 กุมภาพันธ์ 2014 200
4pawee123456125696 04 มีนาคม 2014 50
500