รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ QooLmii ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1Bomnee117693 03 กันยายน 2013 300
2SBT Entertainment118690 25 กันยายน 2013 300
3princesyfongbeer119554 16 ตุลาคม 2013 50
4Punyisa_Fame125756 02 กุมภาพันธ์ 2014 100
5kungkikg125545 18 กุมภาพันธ์ 2014 50
6pantakarn127088 02 มีนาคม 2014 200
7pawee123456125696 04 มีนาคม 2014 50
8อาโหย่ว128033 21 มีนาคม 2014 200
9อาโหย่ว128033 21 มีนาคม 2014 200
10pouytakioon133378 22 มิถุนายน 2014 50
11pouytakioon133378 06 กรกฎาคม 2014 400
1900