รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ Hydrenyere ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1kusomaho133375 22 มิถุนายน 2014 50
2menijung132031 25 กรกฎาคม 2014 50
3Maynarakmak135566 13 สิงหาคม 2014 50
4goodday555142735 10 มีนาคม 2015 200
5goodday555142735 10 มีนาคม 2015 200
6goodday555142735 10 มีนาคม 2015 200
7Ga-il144303 05 เมษายน 2015 150
8Ga-il144303 05 เมษายน 2015 150
1050