รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ zomby ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1Mine-mind140362 20 พฤศจิกายน 2014 150
2Mine-mind140362 20 พฤศจิกายน 2014 300
3Mine-mind140362 20 พฤศจิกายน 2014 300
4Mine-mind140362 20 พฤศจิกายน 2014 300
5Mine-mind140362 20 พฤศจิกายน 2014 400
6Mine-mind140362 20 พฤศจิกายน 2014 400
1850