รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ อาโหย่ว ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1gondwana123557 27 ธันวาคม 2013 50
2pawee123456123640 29 ธันวาคม 2013 100
3dear784533124162 08 มกราคม 2014 50
4๐นู๋อิJ๐124874 04 กุมภาพันธ์ 2014 100
5๐นู๋อิJ๐124874 04 กุมภาพันธ์ 2014 100
6๐นู๋อิJ๐124874 04 กุมภาพันธ์ 2014 100
7hatsuyakung125596 07 กุมภาพันธ์ 2014 50
8Mimmy42127818 20 มีนาคม 2014 150
9Mimmy42127818 20 มีนาคม 2014 50
10Apisit Pinthong126874 24 มีนาคม 2014 50
800