รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ tesimste ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1QooLmii130928 02 พฤษภาคม 2014 50
2QooLmii130928 02 พฤษภาคม 2014 50
3blech131938 17 พฤษภาคม 2014 50
4blech131938 17 พฤษภาคม 2014 100
5shirukusm131693 24 พฤษภาคม 2014 50
6sincere4131540 28 พฤษภาคม 2014 150
7onanong2543132965 12 มิถุนายน 2014 200
8onanong2543132965 12 มิถุนายน 2014 50
9Chompoococo133838 04 กรกฎาคม 2014 100
10Chompoococo133838 04 กรกฎาคม 2014 100
11numokuji140013 08 พฤศจิกายน 2014 150
12numokuji140013 08 พฤศจิกายน 2014 150
13MrChalee135926 12 พฤศจิกายน 2014 150
14MrChalee135926 12 พฤศจิกายน 2014 150
15MrChalee135926 12 พฤศจิกายน 2014 150
16MrChalee135926 12 พฤศจิกายน 2014 150
17MrChalee135926 12 พฤศจิกายน 2014 150
18MrChalee135926 12 พฤศจิกายน 2014 150
19numokuji139960 17 ธันวาคม 2014 100
20numokuji139960 17 ธันวาคม 2014 150
21aemeiei143341 06 มีนาคม 2015 400
22aemeiei143341 06 มีนาคม 2015 400
23aemeiei143341 06 มีนาคม 2015 400
24aemeiei143341 06 มีนาคม 2015 400
25aemeiei143341 06 มีนาคม 2015 400
26Aeydropdead144209 17 เมษายน 2015 400
27Aeydropdead144209 17 เมษายน 2015 400
28Aeydropdead144209 17 เมษายน 2015 400
29Aeydropdead144209 17 เมษายน 2015 400
30Aeydropdead144209 17 เมษายน 2015 400
31Aeydropdead144209 17 เมษายน 2015 200
32Aeydropdead144209 17 เมษายน 2015 200
33Aeydropdead144209 17 เมษายน 2015 200
34Aeydropdead144209 17 เมษายน 2015 200
35Aeydropdead144209 17 เมษายน 2015 200
36Play Girl151002 19 ธันวาคม 2015 400
37Play Girl151002 19 ธันวาคม 2015 400
38Aeydropdead151571 08 กุมภาพันธ์ 2016 400
39Aeydropdead151571 08 กุมภาพันธ์ 2016 400
40Aeydropdead151571 08 กุมภาพันธ์ 2016 400
41Aeydropdead151571 08 กุมภาพันธ์ 2016 400
42Aeydropdead151571 08 กุมภาพันธ์ 2016 400
43Tiiker152169 21 เมษายน 2016 400
10550