รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ pantakarn ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1bestzakung121321 31 ตุลาคม 2013 150
2nogaom122591 07 ธันวาคม 2013 200
3nogaom122591 07 ธันวาคม 2013 200
4core i5124018 13 มกราคม 2014 50
5pawee123456125358 26 มกราคม 2014 50
6radellasque127492 09 มีนาคม 2014 50
7Mimmy42127818 20 มีนาคม 2014 100
8PUNKPINKK127462 01 เมษายน 2014 50
9blech130397 25 เมษายน 2014 50
10hatsuyakung129307 04 พฤษภาคม 2014 300
11kawpun2535130754 05 พฤษภาคม 2014 50
12menijung132031 20 พฤษภาคม 2014 50
13menijung132031 31 กรกฎาคม 2014 150
14menijung132031 31 กรกฎาคม 2014 400
15HaHaHa FoTo147814 26 กรกฎาคม 2015 400
16HaHaHa FoTo151106 25 ธันวาคม 2015 100
17HaHaHa FoTo151106 25 ธันวาคม 2015 400
18HaHaHa FoTo155582 10 กันยายน 2016 400
3150