รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ Getty555 ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1nenopanz95909 15 ตุลาคม 2012 100
2nenopanz98462 21 ตุลาคม 2012 150
3nenopanz99502 01 ธันวาคม 2012 100
4ืnanny640101308 12 ธันวาคม 2012 200
5ืnanny640101308 12 ธันวาคม 2012 50
6ayonie107575 10 เมษายน 2013 150
7Kavaei117402 27 สิงหาคม 2013 50
8Kavaei117402 27 สิงหาคม 2013 50
9Kavaei117402 27 สิงหาคม 2013 200
10pawee123456123640 15 มกราคม 2014 100
11pawee123456125247 26 กุมภาพันธ์ 2014 400
12pawee123456125247 26 กุมภาพันธ์ 2014 150
1700