รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ Amfetameen ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1นรกถีบส่ง97184 05 ตุลาคม 2012 50
2Poommarin113082 28 พฤษภาคม 2013 100
3Poommarin113082 28 พฤษภาคม 2013 150
4mink351114658 01 กรกฎาคม 2013 400
5mink351114658 06 กรกฎาคม 2013 400
6BunnieZ116204 23 กันยายน 2013 50
7thesimspum120543 22 ตุลาคม 2013 50
8MrChalee128210 24 เมษายน 2014 150
9MrChalee128210 24 เมษายน 2014 150
10MrChalee128210 24 เมษายน 2014 150
11MrChalee128210 24 เมษายน 2014 150
12MrChalee128210 24 เมษายน 2014 150
13nongnew2006128820 09 มิถุนายน 2014 200
14MrChalee135192 08 สิงหาคม 2014 150
15MrChalee135192 13 สิงหาคม 2014 300
16MrChalee135192 13 สิงหาคม 2014 300
17MrChalee135192 13 สิงหาคม 2014 300
18MrChalee135192 13 สิงหาคม 2014 300
19MrChalee135192 13 สิงหาคม 2014 300
20QooLmii136136 30 สิงหาคม 2014 400
21QooLmii136136 30 สิงหาคม 2014 400
22QooLmii136136 30 สิงหาคม 2014 400
23QooLmii136136 30 สิงหาคม 2014 300
24QooLmii136136 30 สิงหาคม 2014 300
25QooLmii136453 06 กันยายน 2014 400
26QooLmii136453 06 กันยายน 2014 400
27QooLmii136453 06 กันยายน 2014 400
28QooLmii136453 06 กันยายน 2014 400
29QooLmii136453 06 กันยายน 2014 400
30QooLmii136453 06 กันยายน 2014 400
31QooLmii136453 06 กันยายน 2014 400
32QooLmii136453 06 กันยายน 2014 400
33QooLmii136453 06 กันยายน 2014 400
34QooLmii136453 06 กันยายน 2014 400
35viivz_mizu135730 24 ตุลาคม 2014 300
36MrChalee139407 29 ตุลาคม 2014 50
37menijung144823 13 พฤษภาคม 2015 100
38Goy8159207 20 พฤษภาคม 2017 200
39Goy8159207 20 พฤษภาคม 2017 200
40Goy8159207 20 พฤษภาคม 2017 200
41Goy8159441 18 มิถุนายน 2017 300
42Goy8159441 18 มิถุนายน 2017 300
43Goy8159441 18 มิถุนายน 2017 300
44Goy8159468 21 มิถุนายน 2017 400
45Goy8159468 21 มิถุนายน 2017 400
46Goy8159468 21 มิถุนายน 2017 400
12750