รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ น้องเจน ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1BunnieZ93249 16 สิงหาคม 2012 300
2BunnieZ93249 16 สิงหาคม 2012 300
3BunnieZ93249 16 สิงหาคม 2012 300
4zebeeya93537 20 สิงหาคม 2012 300
5zebeeya93537 20 สิงหาคม 2012 300
6zebeeya93537 20 สิงหาคม 2012 300
7PanisaB95082 10 กันยายน 2012 300
8PanisaB95082 10 กันยายน 2012 200
2300