รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ amiizi ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1PanisaB72833 08 มกราคม 2012 200
2meilyyyy74180 23 มกราคม 2012 50
3ggee76491 24 กุมภาพันธ์ 2012 50
4NonG ll MoODanG ll78935 17 มีนาคม 2012 300
5tatarza24380838 01 เมษายน 2012 100
6base81431 06 เมษายน 2012 50
7nongneoi82121 11 เมษายน 2012 50
8Jeans_Smile82498 13 เมษายน 2012 150
9nongneoi82121 22 เมษายน 2012 50
10tatarza24380838 27 เมษายน 2012 50
1050