รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ i3aNNoKz ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1high12372177 03 มกราคม 2012 150
2PanisaB72833 08 มกราคม 2012 400
3yammmumi72868 08 มกราคม 2012 100
4aefilm123473580 15 มกราคม 2012 400
5milktea300471939 20 มกราคม 2012 150
6milktea300471939 23 มกราคม 2012 50
7Nadia74980 03 กุมภาพันธ์ 2012 400
8NonG ll MoODanG ll75099 04 กุมภาพันธ์ 2012 200
9rosella75221 06 กุมภาพันธ์ 2012 200
10rosella75221 06 กุมภาพันธ์ 2012 50
11Nadia74980 14 กุมภาพันธ์ 2012 100
12SuShi_Aom76873 28 กุมภาพันธ์ 2012 100
13MAC_MIKE72939 13 มีนาคม 2012 100
14PanisaB79864 24 มีนาคม 2012 200
15tatarza24380838 01 เมษายน 2012 400
16NonG ll MoODanG ll81483 06 เมษายน 2012 50
17NeW_NeW82599 17 เมษายน 2012 100
18ป๊อป286425 16 พฤษภาคม 2012 400
19ป๊อป286425 16 พฤษภาคม 2012 400
20satananne87508 30 พฤษภาคม 2012 400
21satananne87508 30 พฤษภาคม 2012 400
22satananne87508 30 พฤษภาคม 2012 400
23satananne87508 30 พฤษภาคม 2012 400
24satananne87508 30 พฤษภาคม 2012 400
25autaki88064 31 กรกฎาคม 2012 150
26autaki88064 31 กรกฎาคม 2012 150
27autaki88064 31 กรกฎาคม 2012 150
28ayonie97487 07 ตุลาคม 2012 200
29ayonie97487 07 ตุลาคม 2012 50
30ayonie97487 02 พฤศจิกายน 2012 50
31Bimbimka120956 26 ตุลาคม 2013 200
32viivz_mizu123376 24 ธันวาคม 2013 200
33viivz_mizu123376 24 ธันวาคม 2013 200
7300