รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ ป๊อป2 ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1HmeeZa74971 06 กุมภาพันธ์ 2012 50
2Bi Tong76107 18 กุมภาพันธ์ 2012 150
3sincere478011 10 มีนาคม 2012 100
4Khaidaw83264 22 เมษายน 2012 100
5jomjam0000086565 27 พฤษภาคม 2012 100
500