รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ Mimaki ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1yammmumi72868 08 มกราคม 2012 200
2yinggyty72829 21 มกราคม 2012 50
3autaki75197 05 กุมภาพันธ์ 2012 300
4high12376094 18 กุมภาพันธ์ 2012 150
5Za___Za76960 29 กุมภาพันธ์ 2012 200
6sine55578853 16 มีนาคม 2012 200
7amiizi80496 29 มีนาคม 2012 50
8amiizi80496 29 มีนาคม 2012 150
9tatarza24380838 01 เมษายน 2012 300
10Sagaro79924 09 เมษายน 2012 400
11_Lenka_81933 10 เมษายน 2012 200
12zecret83832 24 เมษายน 2012 200
13tatarza24380838 27 เมษายน 2012 200
14alexa87416 28 พฤษภาคม 2012 400
15alexa87416 28 พฤษภาคม 2012 400
16PataPee_ChangP84528 09 มิถุนายน 2012 50
17alexa87416 09 มิถุนายน 2012 150
18Time maillee sotting90266 07 กรกฎาคม 2012 400
19Amethystacia93608 21 สิงหาคม 2012 200
20Amethystacia93608 21 สิงหาคม 2012 200
21MANAMiiz104529 09 มีนาคม 2013 50
22MANAMiiz104529 09 มีนาคม 2013 50
4500