รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ Preawhaha ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1tea2273853 19 มกราคม 2012 300
2tea2273853 19 มกราคม 2012 200
3OJค์ชาE ชOบเม้u73893 26 มกราคม 2012 50
4meilyyyy74180 08 กุมภาพันธ์ 2012 50
5jusminezz83220 09 พฤษภาคม 2012 50
6ramil91853 03 สิงหาคม 2012 100
7jomjam0000092480 16 สิงหาคม 2012 150
8OumMeeka94418 02 กันยายน 2012 150
9OumMeeka94418 22 กันยายน 2012 200
10nice3579246899688 26 ตุลาคม 2012 300
11J-Jame99922 31 ตุลาคม 2012 200
12oom2001100599 11 พฤศจิกายน 2012 50
13oom2001100599 11 พฤศจิกายน 2012 100
14senmeemee100683 13 พฤศจิกายน 2012 50
15naruto74123102787 10 ธันวาคม 2012 150
16senmeemee102757 14 ธันวาคม 2012 50
17pawee123456103118 15 ธันวาคม 2012 150
18pooklab97446 28 ธันวาคม 2012 150
19Death-the-kid103849 17 มกราคม 2013 100
20Death-the-kid103849 17 มกราคม 2013 100
21เตริ์ตรักซิมส์ 2104961 19 มกราคม 2013 300
22MYLoveSims103511 02 มีนาคม 2013 400
23blech106474 09 มีนาคม 2013 50
24patranet108844 21 มีนาคม 2013 50
25patranet108844 21 มีนาคม 2013 50
26peary_ตุ่นปากเป็ด113421 26 พฤษภาคม 2013 100
27peary_ตุ่นปากเป็ด113421 26 พฤษภาคม 2013 100
28peary_ตุ่นปากเป็ด113421 08 มิถุนายน 2013 100
3800