รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ chulida ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1jearjear50083 12 มกราคม 2012 50
2Bi Tong76107 18 กุมภาพันธ์ 2012 50
3คนรักthe sims77164 22 มีนาคม 2012 150
4NeW_NeW82599 15 เมษายน 2012 400
5NeW_NeW82599 15 เมษายน 2012 400
6ืnanny64090074 03 กรกฎาคม 2012 100
7anabelz90093 04 กรกฎาคม 2012 300
8MYLoveSims97588 10 ตุลาคม 2012 200
9maiicafee100398 04 พฤศจิกายน 2012 300
10maiicafee100398 04 พฤศจิกายน 2012 200
11maiicafee100398 04 พฤศจิกายน 2012 100
12maiicafee100398 04 พฤศจิกายน 2012 200
13maiicafee100398 04 พฤศจิกายน 2012 100
14maiicafee100398 04 พฤศจิกายน 2012 50
15sriaroon124620 13 มกราคม 2014 100
16sriaroon124620 02 กุมภาพันธ์ 2014 50
17sriaroon124620 02 กุมภาพันธ์ 2014 50
2800