รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ fonnumnim ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1BddieGrls106746 21 กุมภาพันธ์ 2013 50
2blech108843 20 มีนาคม 2013 150
3PPieeja-108837 22 มีนาคม 2013 50
4blech108843 21 เมษายน 2013 150
5Hllooii3113366 24 พฤษภาคม 2013 150
6ฟิตตรี แอหลัง111306 29 มิถุนายน 2013 50
7phayfa114800 30 มิถุนายน 2013 200
8paotingtong114277 20 กรกฎาคม 2013 400
9PPYz_eiei118392 22 กันยายน 2013 400
10PPYz_eiei118392 22 กันยายน 2013 400
11PPYz_eiei118392 22 กันยายน 2013 400
12PPYz_eiei118392 22 กันยายน 2013 400
13pawee123456121005 10 พฤศจิกายน 2013 150
14QooLmii125556 31 มกราคม 2014 100
15QooLmii125556 31 มกราคม 2014 50
16Apisit Pinthong126874 24 มีนาคม 2014 50
17Apisit Pinthong126874 27 มีนาคม 2014 100
18Apisit Pinthong126874 27 มีนาคม 2014 150
3400