รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ nongnew2006 ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1jearjear50083 12 มกราคม 2012 50
2scottie96393 27 กันยายน 2012 400
3scottie96393 27 กันยายน 2012 150
4lovely_billmade93788 01 ธันวาคม 2012 200
5alexa123824 31 ธันวาคม 2013 200
6alexa123824 31 ธันวาคม 2013 200
7alexa123824 31 ธันวาคม 2013 200
8alexa123824 31 ธันวาคม 2013 200
9alexa123824 15 มีนาคม 2014 200
10alexa123824 27 มีนาคม 2014 300
11Lolliipopz151298 03 กุมภาพันธ์ 2016 400
12Lolliipopz151298 03 กุมภาพันธ์ 2016 400
13Lolliipopz151298 03 กุมภาพันธ์ 2016 400
14Lolliipopz151298 03 กุมภาพันธ์ 2016 400
15Lolliipopz151298 03 กุมภาพันธ์ 2016 400
16Lolliipopz151298 03 กุมภาพันธ์ 2016 400
17Lolliipopz151298 03 กุมภาพันธ์ 2016 400
18Lolliipopz151298 03 กุมภาพันธ์ 2016 400
19Lolliipopz151298 03 กุมภาพันธ์ 2016 400
20Lolliipopz151298 03 กุมภาพันธ์ 2016 400
6100