รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ oom_lovely ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1meilyyyy74180 23 มกราคม 2012 150
2autaki75197 05 กุมภาพันธ์ 2012 400
3alexa78330 12 มีนาคม 2012 400
4alexa78330 12 มีนาคม 2012 200
5MANAMiiz104529 09 มีนาคม 2013 100
6MANAMiiz104529 09 มีนาคม 2013 100
1350